Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Balaustrada

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2601
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
balaustre
MIDES
ALÇADA (CM)
79
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
79
DIÀMETRE (CM)
14
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
balaustrada
DESCRIPCIÓ
balustrada simètrica amb anella central i base i capitell senzills.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
1
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Peça fragmentada en dues parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
2
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS