Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bàcul del Bisbe Jubany

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1006
CRONOLOGIA
1966
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
bàcul
MIDES
ALÇADA (CM)
177 x 13 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
177 x 13 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, talla, esmalt, daurat
MATERIALS UTILITZATS
argent, ivori, esmalt
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bàcul desmuntable dividit en quatre parts, tres per a l'asta i una per al nus i la voluta. Cadascuna de les tres primeres està separada per una motllura bisellada. L'asta, de secció circular, està decorada amb un motiu geomètric de línies creuades que formen quadrats sobre la punta. El nus, en forma de prisma de secció quadrada, mostra quatre cares que són plaques d'ivori on es representen quatre sants acompanyats d'una inscripció. Per damunt s'alça la voluta, de secció ara quadrada, a cada cara un motiu de fulles disposades en espiga. El centre de la voluta està ocupat per una creu patea d'esmalt roig.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
escut comtal de Barcelona (els quatre pals) en una de les cares del nus
AUTOR/A
Sunyer?
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Barcelona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
4
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS