Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bàcul de metall daurat del Bisbe Cartañà

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1017
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
bàcul
MIDES
ALÇADA (CM)
175 x 15 x 10 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
175 x 15 x 10 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, clavat, incís, aplacat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bàcul amb l'asta llisa sense decoració que acaba coronat amb motllura senzilla i un nus esfèric aplanat amb decoració repussada i medallons. Un capitell amb fcimaci sosté un cos amb motius arquitectonics de quatre cares, a cadascuna de les quals dins un arc o fornícula hi ha quatre figures. El bàcul acaba coronat per una voluta central. Tot el mànec està treballat amb decoració floral repussada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut bisbe Cartañà en el nus.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular. Cal millor la presentació, l'obra s'ha de subjectar d'alguna manera que no aguanti com ara el seu propi pes, ja que es pot deformar.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS