Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Arquivolta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1245
CRONOLOGIA
s. XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Arquivolta
MIDES
ALÇADA (CM)
20x31x30
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
20x31x30
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit
MATERIALS UTILITZATS
calcària local
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Arquivolta de porta decorada amb un motiu d'escaqueixat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Probablement una de les portes de la seu romànica?
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Sureda 2008: Els precedents de la Catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (ss. I aC - XIV dC), Tesis Doctoral inèdita (Universitat de Girona), fig. 107u.
NOTES I OBSERVACIONS
R-24