Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Arqueta de metall de l’Ave Maria

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
75
CRONOLOGIA
s. XIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte d'art
NOM DE L'OBJECTE
arqueta
MIDES
ALÇADA (CM)
15,5
LLARGADA (CM)
10
AMPLADA (CM)
15,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, clamplevé, cisellat, clavat, incís
MATERIALS UTILITZATS
fusta, metall, vidre, os
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Arqueta de base rectangular i coberta a quatre vessants amb ànima de fusta, recoberta amb planxa metàl·lica, la qual representa diferents motius ornamentals repussats i amb incrustacions d'altres materials. A les cares de la caixa s'alternen tres parells d'incrustacions ovalades (pasta de vidre) disposades de manera vertical i treballades en "champlevé", amb un treball de repussat en rombes, formant com diferents plafons. Al quadrat que forma cada plafó és emmarcat per una inscripció en tres dels seus costats la qual es repeteix en totes les faixes que serveixen de marc als plaflons de l'arqueta: AVE MARIA, GRACIA DEI DOMINA, o bé, AVE MARIA, GRATIA DICTA DOMINA, és a dir: "Déu vos guard, Maria, senyora per la gràcia de Déu", o bé "Déu vos guard, Maria, per la gràcia anomenada senyora". A la part de la tapa, es repeteix el mateix motiu ornamental que a les cares de la caixa, però els extrems de cada una hi ha una cresteria que als laterals presenta una sanefe amb motius ondulats amb estrelles intercalades a banda i banda amb la incrustació de tres botons (de nàcar??) a la part superior, a l'aresta. La part més elavada de la tapa presenta una seriació d'arquets apuntats que simulen una galeria, sobre la qual també hi ha botons, muntats aquests sobre petits platets metàl·lics amb un peu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
"Ave gratia plena Domina"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 40 -CALZADA, J., Catedral de Girona, Girona, 1979, p. 71 -Millenum. Història i Art de l'Església Catalana, Barcelona, 1987, p. 212 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, p. 158-159 Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS
A sota té etiqueta enganxada amb el núm. 12. A dins de l'arqueta hi ha paper amb el núm. IEC 8374