Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Arqueta de cuir i metall

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
77
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte d'art
NOM DE L'OBJECTE
arqueta
MIDES
ALÇADA (CM)
6,5
LLARGADA (CM)
8
AMPLADA (CM)
6,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat i policromat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, metall, cuir
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Representació vegetal
DESCRIPCIÓ
Arqueta rectangular amb motius vegetals formats a partir de motius de mitja palma, combinant palmes dobles i compostes, inserides en un requadre envoltat amb un marc format d’una sanefa amb inscripció. Falta la tanca del davant a la part de la caixa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
dues (caixa i tapa)
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Falta la tanca del davant a la part de la caixa.
DESCRIPCIÓ
FITA, F. “Inventari de la tresoreria de la Séu de Girona fet el 1470” dins La Renaixensa, Barcelona, 1874, núm. 4, pàg. 46 -Fris Alsinger, Léa. Inscripcions medievals inèdites sobre objectes dels museus de Girona. Annals d’Estudis Gironins. Vol. LVII, 2016.
NOTES I OBSERVACIONS
1938. És trasllada a un dipòsit rural i retornada el 1939 S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.