Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Arqueta àrab de vori policromada

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
74
CRONOLOGIA
s. XII-XIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte d'art
NOM DE L'OBJECTE
arqueta
MIDES
ALÇADA (CM)
11
LLARGADA (CM)
7,5
AMPLADA (CM)
11
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, vori, metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Representació animal i vegetal
DESCRIPCIÓ
Arqueta d’ivori decorada amb circumferències amb diferents motius geomètrics vegetals i animals: La tapa conté dos circumferències amb motius formats per combinació de palmes i mitges palmetes al davant i un motiu amb dos ocells a la part del darrera. La caixa conté dues circumferències al davant amb una estrella de sis puntes i sis perles de Damasc. Al darrera hi ha una circumferència amb motius geomètrics i dues palmes amb una figura humana masculina a dins. Al lateral de la dreta hi ha un paó reial i al lateral de l’esquerra la mateixa figura amb ocells que al revers de la tapa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
dues (caixa i tapa)
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
FITA, F. “Inventari de la tresoreria de la Séu de Girona fet el 1470” dins La Renaixensa, Barcelona, 1874, núm. 4, pàg. 46 GIRBAL, E. “Arqueta aràbiga de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1893, núm. XVII, pàg. 1. GIRBAL, E.“Arqueta aràbiga de la Catedral de Gerona”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1886, núm. X, pàg. 161. MIQUEL, M. i SALA, M. (Ed.) L’Islam i Catalunya. Barcelona: Institut Català de la Mediterrània, Lundwerg Editores, S.A. i Museu d’Història de Catalunya, 1998. PLA, J. Gerona. Historia-monumentos tradicionales-cultura. Girona: Oficina Técnica Muicipal, 1966. ACG. AC, Vol. 105, Full 36. [10 març 1923] i Doc. 116, 117, 117bis. ACG. AC, Vol. 108, Full 57. [1939]
NOTES I OBSERVACIONS
1923. Es denega la petició per a l’exposició sobre “antigua orfebrería española”, de Madrid. 1938. És trasllada a un dipòsit rural i retornada el 1939. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.