Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ara d’altar

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2609
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
NOM DE L'OBJECTE
Ara d'altar
MIDES
ALÇADA (CM)
3
LLARGADA (CM)
35
AMPLADA (CM)
3
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
Marbre i teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Ara d'Altar
DESCRIPCIÓ
llosa de marbre quadrangular embolicada amb una tela blanca decorada a la part superior amb una creu bordada de color blau.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
"A.M"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
3
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS