Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ara d’altar

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2606
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
NOM DE L'OBJECTE
Ara d'altar
MIDES
ALÇADA (CM)
2
LLARGADA (CM)
36.5
AMPLADA (CM)
2
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
Marbre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Ara d'Altar
DESCRIPCIÓ
llosa de marbre quadrangular amb reconditori a la part superior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
2
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo, però té taques d'òxid.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS