Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ara d’altar

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
790
CRONOLOGIA
s. XI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moble
NOM DE L'OBJECTE
ara d'altar
MIDES
ALÇADA (CM)
205 x 130 x 15 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
205 x 130 x 15 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
talla a bisell en positiu
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
L'ara actualment està col·locada sobre un peu amb frontal de marbre, col·locat el 1939, obra de l'escultor Joan Carrera, ja que el frontal i els laterals d'or que la cobrien es van perdre al final de la Guerra del Francès. El gruix interior de la peça ha estat rebaixat per obtenir les trenta arcuacions que decoren perimetralment tot el rectangle: deu als costats llargs, quatre als curts i una a cada angle. Tot el perímetre és resseguit per una motllura tallada a bisell que mostra decoració vegetal entrellaçada. Conté també inscripcions incises, una de les quals ha estat transcrita "Petrus episcopus", en al·lusió al bisbe Pere Roger, detall que referma la cronologia de la peça, atestada per la donació d'Ermessenda i grafiada la seva estrena amb motiu de la consogració de la seu romànica l'any 1038 pel seu germà el bisbe Pere Roger.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
"Petrus episcopus"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
escola narbonesa (gironina-rossellonesa)
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 20 -CALZADA, J., Catedral de Gerona, Ed. Escudo de Oro, Barcelona, 1979, p. 19 -VV.AA., La Catedral de Girona, redescobrir la seu romànica. Els resultats de la recerca del projecte Progress, Ajuntament de Girona, 1991, p. 46-4 -Catalunya Romànica -ESPAÑOL, F., "El escenario litúrgico de la catedral de Girona (s. XI-XIV) Hortus Artium Medievalium, vol. 11, maig 2005, pp.213-232
NOTES I OBSERVACIONS