Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Aparició de la Verge a Sant Bernat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
292
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
295
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
295
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació d’una aparició que tingué sant Bernat, que li comunicà l’eloqüència extraordinària que tenia en predicar. En primer terme apareix sant Bernat, amb l’hàbit blanc dels cistercencs, agenollat davant la Verge Maria i el Nen Jesús. La Verge llença un raig de llet del seu pit a la boca del sant. En la composició apareixen àngels representats en cos sencer i caps alats entre la nuvolada, admirant i contemplant l'escena.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Número de registre del CRBMC: 10763. Tractament: 12-12-2011 al 10-6-2012. Detalls de la restauració en el projecte : Expedient "Restauració. Sant Joan Baptista, i Sant Bernat" (23-9-2011).
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura. (30-7-2012) Restaurat. Bon estat de conservació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella de Sant Esteve", Informe, Diari de Girona, 18 de novembre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.