Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Antipendi de les tres escenes

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
110
CRONOLOGIA
s. XIV-XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
frontal
MIDES
ALÇADA (CM)
75
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
75
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat
MATERIALS UTILITZATS
tela, fil
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Tres escenes bíbliques: Naixement, Epifania i Presentació al Temple
DESCRIPCIÓ
Frontal d’altar de color vermell dividit en tres parts mitjançant tres arcs conopials coronats amb frondes i separats per una columna amb pinacle; dins de cada arc hi ha representada una escena de la vida de Jesús. Començant d’esquerra a dreta s’hi pot observar: L’escena del Naixement, en la que la Verge i Sant Josep flanquegen a Jesús Infant, que es troba dins la menjadora decorada amb formes geomètriques rectangulars amb reixa sobre un fons de color vermell. Dos àngels subjectes un filacteri a la part superior de l’escena. Hi ha també dues llevadores, una a cada costat de l’escena; i el bou i la mula al fons de l’estança. La Verge, destaca pel seu mantell ricament treballat amb brocats d’or i estès per la part inferior de la menjadora. Com Sant Josep i Jesús, porta nimbe daurat; el de Sant Josep és de forma hexagonal. Sant Josep porta un vestit amb tons vermells i capa blava, porta un bordó de pallegí i portamonedes. Una figura en actitud d’oració, amb les mans unides, es troba a la part dreta de l’escena en un segon pla, darrere de Sant Josep, també duu un portamonedes. L’escena central és l’Adoració del Reis Mags. La Sagrada Família està a la part dreta de la composició. Sant Josep està dret i la Marededéu, asseguda, té a la falda Jesús Infant, el qual està beneint un dels Reis amb la mà dreta, el qual està agenollat davant Jesús. En segon pla s’hi observa un altre rei dret en actitud d’oferir un present i el tercer rei acaba de baixar del cavall i es dirigeix a adorar a Jesús. El seu cavall està en un últim pla, subjectat per un patge que no veiem de forma completa. S’obre el cel al centre de la part superior de l’escena. Els tres reis porten nimbe hexagonal com Sant Josep. La tercera escena és la Presentació en el Temple. En primer pla la Verge a mà dreta de la composició està agenollada i Sant Josep és al seu costat, al seu darrere hi ha una figura femenina, la profeta Anna. A l’esquerra de la composició hi ha Simeó, qui sosté Jesús Infant i un altre sabi. Al centre hi ha l’altar amb una espelma en el centre, decorat amb formes geomètriques vermelles sobre un fons verd.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Geri di Lapo
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
identificació per estil
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
BASTARDES, R. (Dir.) Guía de Museos de Cataluña. Barcelona: Ediciones Península, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. CALZADA, J. Catedral de Girona. Barcelona: Escudo de Oro, 1979. FLORIANO, A. El bordado. Artes decorativas españolas. Barcelona: Ed. Alberto Martín, 1942. FONT, L. Petita guia de la Catedral de Girona. Ed. Catedral de Girona. Barcelona: Seix Barral, 1971. FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 46. MARQUÈS, J. “El Tapís de la Creació en el seu context”, Revista de Girona, núm. 92, Girona, tercer trimestre de 1980. MARTÍN, R.M. Els frontals medievals de la catedral de Girona. Nadal del nostre Senyor Jesucrist, Catedral de Girona: Girona, 1984. VVAA. Catalunya Romànica. Vol. XXIII.. Barcelona: Enciicliopèdia Catalana, 1983 ACG. AC, Vol. 113, Full 58r. [7 setembre 1964] ACG. AC, Vol. 113, Full 59r. [1 octubre 1964]
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.