Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Anell de bisbe d’ametista

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1236
CRONOLOGIA
Segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Anell de bisbe d'ametista
MIDES
ALÇADA (CM)
3x3
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
3x3
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Orfebreria i talla
MATERIALS UTILITZATS
Metall i quars ametista
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Metall i quars ametista
TEMA
DESCRIPCIÓ
Anell de bisbe amb representacions en baix relleu i gran ametista encastada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS