Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Àmit

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1242
CRONOLOGIA
Segle XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Àmit
MIDES
ALÇADA (CM)
93x80 (cintes 147x3)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
93x80 (cintes 147x3)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Àmit blanc amb ribet daurat a la part superior central.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS