Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ambó del presbiteri

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1291
CRONOLOGIA
Segle XI?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Ambó del presbiteri
MIDES
ALÇADA (CM)
67x110x17
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
67x110x17
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat, polit
MATERIALS UTILITZATS
Calcària
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estructura composta de diversos fragments trobats a les golfes de la Catedral en el moment de reforma. El muntatge consta de tres nivells de dos cercles vegetals a cada nivell, tots ells animals alats repetits als dos medallons de cada nivell però diferenciats per nivell (possiblement una tórtora o colomí sacrificat i portat per un home al primer nivell, un àliga al segon, i una estruç a l’inferior). Possiblement formava part del cancell de la catedral romànica.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Probablement del cancell de la seu romànica
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Restaurat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Marquès J. 1961: "Importantes hallazgos arqueológicos en la Catedral de Gerona", Revista de Gerona, pp. 39-44.
NOTES I OBSERVACIONS