Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Alba del bisbe Tomàs Sivilla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
174
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
alba
MIDES
ALÇADA (CM)
165
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
165
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
blonda catalana
MATERIALS UTILITZATS
blonda, seda, cotó, lli
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Alba amb faldó de punta o blonda acabada amb ondes. Peça de blonda decora els punys de les mànigues. Veure: Catalogació de les puntes de la Seu de Girona - Joan Miquel Llodrà
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Caldria presentar-lo més acuradament i tenir en compte l'impacte de la llum sobre el teixit.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS