Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Alba

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1177
CRONOLOGIA
Segle XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Alba
MIDES
ALÇADA (CM)
130x51
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
130x51
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Alba blanca amb decoració brodada en vermell a les mànigues i a la part inferior. Es tracta de quadrats amb motius eucarístics (calze, hòstia, coloms…)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Disseny de brodats atribuït a Rafael Masó o pròxim a ell (germanes o filles).
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS