Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Alba

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1175
CRONOLOGIA
Segle XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Alba
MIDES
ALÇADA (CM)
148x83
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
148x83
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Alba blanca llisa amb cordó de coll o escanyavicaris groc-daurat. Punys de punta amples i tot el faldó de punta amb motiu eucarístic al mig i elements vegetals al voltant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS