Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Aiguamans o aiguamanil

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1127
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Aiguamans o aiguamanil
MIDES
ALÇADA (CM)
21,5 x 14,5cm (boca) 9,6cm (peu) 27,7cm (alçada)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
21,5 x 14,5cm (boca) 9,6cm (peu) 27,7cm (alçada)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa, repujat, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
Metall (plata?)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Làmina metàlica treballada i decorada
TEMA
Floral
DESCRIPCIÓ
Gerra de peu petit i cos bombat (ambdós decorats amb motius florals) i coll alt i llis. Acabat amb un abocador de punta ampla i molt sobresortint. Una estilitzada nansa d'estil floral amb un subtil relleu cargolat lliga la part més sobresortint del cos amb l'extrem de la boca.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS