Heritage Fund

Treasure
of the
Girona

Cathedral Treasury

NAME

Corona d’argent

Summary and registration
REGISTRATION NONUMBER
15
CHRONOLOGY
s. XVIII
CLASSIFICATION / REGISTRATION
orfebreria
OBJECT NAME
corona
SIZES
HEIGHT (CM)
12
LENGTH (CM)
WIDTH (CM)
12
DIAMETER (CM)
22
TECHNIQUES AND MATERIALS
TECHNIQUES USED
calat, repussat, gravat
MATERIALS USED
plata
APPRECIATIONS / DESCRIPTION
TOPIC
DESCRIPTION
Corona d'argent tota ella treballada. Dominen els calats a partir dels quals es dibuixa tota la mostra floro-vegetal realitzada a partir de treballar en repussat l'argent. Com a base de tota l'ornamentació calada i repussada un fris o arc bàsicament llis amb petites incisions dibuixant una mostra floral. A dalt i abaix del fris una motllura repussada i amb decoració lineal.
APPRECIATIONS / DESCRIPTION BRAND OR INSCRIPTION
S.P
APPRECIATIONS / HERALDIC DESCRIPTION
AUTHOR
WORKSHOP SCHOOL
AUTHOR OR SCHOOL JUSTIFICATION
PLACE OF EXECUTION
ORIGIN
PLACE OF ORIGIN
INCOME
ENTRY METHOD
SOURCE OF INCOME
ADMISSION DATE
HISTORY
USAGE
RESTORATIONS
SCORE (STATE OF CONSERVATION)
DESCRIPTION (STATE OF CONSERVATION)
bo
NO. OF COPIES
NO. OF FRAGMENTS
NO. OF PARTS
MISSING PARTS
DESCRIPTION
NOTES AND OBSERVATIONS