Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Vara mestre de cerimònies

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1004
CRONOLOGIA
ss. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
vara mestre de cerimònies
MIDES
ALÇADA (CM)
110 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
110 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, platejat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, llautó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vara de secció circular, de fusta revestida. El revestiment s'articula en tres parts separades per motllures, de les quals la inferior està arronsada per l'ús al seu extrem baix. Al capdamunt hi ha un pom de forma troncocònica invertida, decorat amb motius vegetals a les cares laterals i un disc que conté les inicials MC a la part superior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
damunt, les inicials MC (Magister Ceremoniarum)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS