Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Vara de silencier

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
970
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
vara de silencier
MIDES
ALÇADA (CM)
137,5 x 6,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
137,5 x 6,5 cm
DIÀMETRE (CM)
2 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
clavat, fosa, repussat, incís
MATERIALS UTILITZATS
fusta, metall, plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vara de fusta amb els extrems de metall: ferro a la part d'abaix i agafador de plata. La vara està dividida per tres nusos de motllura circular de plata. La decoració principal és en el medalló que fa d'agafador i que està coronat per una creu patené. Dins el medalló hi ha representat dins un oval perlajat la imatge de la Mare de Déu asseguda en un tro de braços acabats en pinacles, duu vel al cap i en Nen Jesús nimbat a la falda.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
2
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS