Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Valona amb pell

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1294
CRONOLOGIA
Segle XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Valona
MIDES
ALÇADA (CM)
80x44
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
80x44
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
La valona amb pell és la capeta que formava part de l’hàbit de canonge d’hivern: sotana, hàbit de color morat (amb cua a l’ofici del Divendres Sant), roquet i valona amb pell de color morada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS