Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Urna del Monument del Dijous Sant

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
146
CRONOLOGIA
1806
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
urna
MIDES
ALÇADA (CM)
252
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
252
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, clavat, repussat, emmotllat
MATERIALS UTILITZATS
plata, fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escenes bíbliques
DESCRIPCIÓ
Urna de planta quadrada amb vèrtexs en xamfrà i cos en forma de piràmide invertida amb coberta de piràmide estroncada. La base està decorada amb una sanefa d’elements florals formant cercles. Dos motius flanquegen un rostre masculí barbat. Aquesta decoració és present a les quatre cares, però a la posteriors ha perdut la figura masculina. Als xamfras es repeteix el motiu floral de forma circular. El peu té plaques d’argent on es simula herba i tres tiges. De cada tija brolla una flor de tres pètals. Aquesta descoració es repeteix a totes les cares, però falta una flor a la part posterior. En els xamfras hi ha també una flor, però en aquest cas té un pètal que sobresurt i els altres dos en baixrelleu. L’urna té quatre cares a cadascuna de les quals hi ha una imatge dels Arma Christi sobre d’un núvol emmarcada per un requadre format per una sanefa amb un querubí a cada vèrtex i una parella de querubins al centre de cada costat del requadre. Sobre d’aquest requadre també hi ha una parella de querubins. A la cara frontal veiem una creu amb un mantell per sobre dels braços. Als peus d’aquesta hi ha tres claus a la dreta i un martell i unes alicates a l’esquerra. Només aquesta cara està coronada per un medalló amb la imatge del Sant Enterrament, en el que hi trobem sis figures entre les que hi ha la Magdalena amb el pot d’ungüent i Jesucrist al Sant Sepulcre. El timbre del medalló simula fulles de llorer. Al lateral dret hi ha una esala amb tres daus, unes fulles de palma i una fil•lactèria en forma de llaç. A la cara posterior hi ha una columna de fust llis que té lligada amb una corda el flagel i espigues de blat. Al lateral esquerre hi ha un estandard amb la inscripció “S.P.Q.R.”, una llança i una esponja creuades, una gerra d’aigua sobre d’una patena i un encenser o un llum d’oli. Als vèrtex de l’urna hi trobem cariàtides de figures femenines, de les quals tenen les mans juntes o bé creuades sobre el pit alternades. La coberta té forma arquitravada i emmarcada per fulles de llorer i quatre calzes de dues nanses i tapa. Està coronada per una parella de querubins volant que sostenen una creu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
Cadena de plata per la clau regalada per Mn. Pere Bellvert (22-03-2021) en motiu de la neteja general del monument.
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1942 2021-03-16 Neteja superficial en sec, humit i producte per netejar plata. Àngels superiors soldats a la creu (s'havien deixat anar mostrant una fisura) pel personal tècnic de la joieria Quera.
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MIRAMBELL, E. “Un memorial del Cardenal Margarit”, dins d’Annals, vol. 22, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1974, p. 75-96. -SOBREQUÉS, S. “Documentos relativos a la familia Margarit. Ensayo de reconstrucción del árbol genealógico del «Cardenal gerundense»“, dins d’Annals, vol. 12, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1958, p.245-300. -ACG. AC, Vol. 109, Full 70. [8 abril 1942] -ACG. AC, Vol. 109, Full 70. [8 abril 1942] -ACG. AC, Vol. 109, Full 72. [1 maig 1942] -ACG. AC, Vol. 110, Full 240. [5 març 1949]
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.