Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tronc de canelobre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1084
CRONOLOGIA
1940
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Tronc de canelobre
MIDES
ALÇADA (CM)
40 x 6cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
40 x 6cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tronc de canelobre, de conjunt estètic amb el grup de canelobres 1397 i el crucifix 1398. Li manca la part superior on es col·loca el ciri i la base.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Altar S. Esteban 1940. F. Canadell
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
F. Canadell
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Orígen: altar de San Esteban
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
Tronc de canelobre
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Cap del canelobre i base.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS