Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Timpà capella de Nostra Senyora de Gràcia i de Bellull

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1016
CRONOLOGIA
s. XIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
timpà
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, escultpit
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Timpà situat damunt la porta de la Capella de N. S. de Gràcia i de Bellull al claustre. Ocupa la part central la imatge de la Verge, coberta per un dosser, està asseguda en un tron que descansa sobre monstres i decoració vegetal entrellaçada, porta el Nen en un costat i amb la mà dreta presenta un fruit. El Nen va coronat, porta un llibre a la mà esquerra i beneix amb la dreta. A banda i banda, hi ha dos àngels ceroferaris. A sobre uns angels, enfilats en el dosser, posen a la Mare de Déu la corona. El portal és d'estil gòtic i fou traslladat posteriorment al claustre. No es coneix amb exactitud la seva procedència originària. J. Marquès (1963) pensa que la Verge amb el Nen fou objecte de culte l'any 1532 a la capella de Nostra Senyora del Claustre o de l'Esperança, antic refector de la canònica, aixecat pel bisbe Guillem Ramon Boïl on féu construir també el seu sepulcre. D'altra banda J. Pla i Cargol (1943) recollint una cita de Girbal, escriu que en el moment d'nstal·lar el sepulcre del bisbe Boïl a l'antic refector, hom procedí al trasllat de la Verge al lloc on és actualment, fet que succeí al mes de maig de 1532. El conjunt és de qualitat desigual, els àngels són més arcaics que la figura de la Verge, de canon allargat, amb el coll i mans molt estilitzades i vestimentes amb poquíssims plecs però molt elegants. A la part superior lateral del retaule destaca l'ús de la "perspectiva oblícua".
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Mestre Bartomeu
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació (mecenatge) del sagristà major Guillem de Montgrí, mort el 1273.
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
- Marquès,J., "Nostra Senyora de Gràcia i de Bell-Ull", Diari de Girona, setembre 1987 - Marquès,J., "La capella del Bellull", Diari de Girona, 30 de març de 1988 - Palol, P. de, Gerona Monumental, Madrid, 1955, p. 78 - Freixas, P., L'art gòtic a Girona, segles XIII-XV, Institut d'Estudis Gironins, Girona, 1983, p. 102-103
NOTES I OBSERVACIONS