Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Taula del retaule de la vida de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
216
CRONOLOGIA
s. XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
98
LLARGADA (CM)
12
AMPLADA (CM)
98
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat, pintura al tremp
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Escena del miracle de les mosques de Sant Narcís en que es veuen representades quaranta figures, set d’elles amb cavall. Són soldats fugint o morts. També es veu un gos fugint en primer terme. Al fons, hi ha la vista general de la ciutat (Girona) que està emmurallada. A la part central es veu una arquitectura amb un arc de mig punt inscrit en estructura rectangular amb sanefa geomètrica i sostingut per dues pilastres en dos nivells per a donar profunditat. A l’interior de l'església trobem el sepulcre de St. Narcís sobre d’una escalinata i un retaule d’estructura classicista amb la figura del bisbe al centre i coronat per l’escena de la Crucifixió. Es compon de dos pisos: al primer pis hi ha representades dues figures de cos sencer i al segon pis, dos bustos. També es veu un tauló de fusta que travessa la llum de l’arc, amb un encenser a cada costat. Al peu de la peça observem l'imitació de paviment i vegetació.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
fragment de retaule
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-COLOMAR, I. “Les Mosques de Sant Narcís”, dins d’Annals, vol. 25, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1981, p.535-542. -CONSTANS, L. G. “Las Moscas de San Narciso”, dins d’Annals, vol.2. Girona: Institut d’Estudis Gironins, 1947, p.254-257. -MUNDÓ, A. “L’Autenticitat del sermó d'Oliba de Vic sobre sant Narcís de Girona”, dins d’Annals, vol. 22, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1974, p. 97-114
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.