Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Taula de vitraller

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2625
CRONOLOGIA
Segle XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
NOM DE L'OBJECTE
MIDES
ALÇADA (CM)
2,5
LLARGADA (CM)
40
AMPLADA (CM)
2,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Talla i enguixat
MATERIALS UTILITZATS
Fusta i guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Fusta de noguera.
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pendent de descripció
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS