Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapís de l’Assumpció

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
335
CRONOLOGIA
1561-1564
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
tapís
MIDES
ALÇADA (CM)
281
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
281
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
teixit (alt lliç)
MATERIALS UTILITZATS
fil
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Tapís de la sèrie dels nou que es van encarregar al tapisser de Barcelona Joan Ferrer formant la sèrie "Els goigs de la Verge". Foren realitzats d'acord amb la voluntat del canonge gironí Miquel Preses, que va deixar 300 lliures barcelonines en el seu testament per fer: "que fossin fets draps de ras per ornar suficienment lo cor de la dita séu". Tapís de forma rectangular composat per una única escena en posició horitzontal i emmarcada. El marc està format d’una garlanda amb motius vegetals i una au al centre, tant a la part superior com a la part inferior. Els motius vegetals són fulles, fruits i flors. L’escena representa l’Assumpció de la Verge Al centre de la composició trobem la Verge vestida amb una túnica rosa i mantell blau que surt del sepulcre envoltada d’una nuvolada amb la que puja al cel acompanyada de sis àngels. Espectadors d’aquest aconteixement són els onzeapòstols que apareixen en primer terme. El dotzè apòstol es troba en una escena en segon pla a l’esquerra de la composició, al qual un àngel li anuncia l’Assumpció de la Verge. Totes les figures són nimbades. L’escena transcorre enmig de la natura i, de fons, es veuen diferents arquitectures.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Ferrer
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona (set tapissos de la sèria sembla que van realitzar-se a la mateixa Girona).
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GIRBAL, E.“Tapicerías de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1888, núm. XII, pàg. 1-10. -ACG. AC, Vol. 106, Full 102. [26 gener 1928] -ACG. AC, Vol. 106, Full 97. [1 octubre 1928] -ACG. AC, Vol. 106, Full 102. [26 gener 1929] -ACG. AC, Vol. 106, Full103. [1 febrer 1929] -ACG. AC, Vol. 106, Full 110. [1 maig 1929] -ACG. AC, Vol. 107, Full 16. [16 juliol 1930] -ACG. AC, Vol. 107, Doc. 216 . -ACG. AC, Vol. 108, Full 56. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 81. [1939] -ACG. AC, Vol. 111, Full 88r. [2 gener 1954] -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 33 -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p.260.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.