Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapís de la Resurrecció

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
255
CRONOLOGIA
1561-1564
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
tapís
MIDES
ALÇADA (CM)
235'5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
235'5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
teixit (alt lliç)
MATERIALS UTILITZATS
fil
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Tapís de la sèrie dels nou que es van encarregar al tapisser de Barcelona Joan Ferrer formant la sèrie "Els goigs de la Verge". Foren realitzats d'acord amb la voluntat del canonge gironí Miquel Preses, que va deixar 300 lliures barcelonines en el seu testament per fer: "que fossin fets draps de ras per ornar suficienment lo cor de la dita séu". Tapís de forma rectangular composat per una única escena en posició horitzontal i emmarcada. El marc està format d’una garlanda amb motius vegetals i una au al centre, tant a la part superior com a la part inferior. Els motius vegetals són fulles, fruits i flors. Hi manca la part inferior del marc. L’escena de la Resurrecció té la figura de Jesucrist al centre, en primer terme, de peus sobre el Sepulcre i amb actitud triomfant, aguantant l’estandart amb la mà esquerra i assenyalant el cel amb la dreta. El sepulcre està vigilat per soldats, cinc estan situats a l’esquerra de la composició, dels quals dos estan desperts i són testimoni de la resurrecció de crist; a la dreta de la composició trobem quatre soldats més dels quals un també n’és testimoni. L’escena es desenvolupa enmig d’un paisatge naturalista, amb una casa i un bosc a la part esquerra de la composició i una ciutat (Jerusalem) al fons de la part dreta de la composició.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Ferrer
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, està una mica foradat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GARRIGA. J. Història de l’Art Català, vol. IV. L’època del Ranaixement s.XVI. Edicions 62. p.116. -GIRBAL, E.“Tapicerías de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1888, núm. XII, pàg. 1-10. -MARQUÈS, J. "La capella del Sant Sepulcre", Informe, Diari de Girona, 26 de juliol de 1987. -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p. 367 i 386. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XI, p. 126.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.