Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa de la pica baptismal

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2623
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Mobiliari
NOM DE L'OBJECTE
MIDES
ALÇADA (CM)
6
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
6
DIÀMETRE (CM)
180
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Tallada, folrrada i clavetejada
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, cuir i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tapa de fusta folrada de cuir i clavetejada. De forma dodecagonal i amb xarneres per tal de destapar parcialment. El clavetejat es realitza de forma decorativa, generant un radiat i un element floral central.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
0
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Dolent
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS