Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa de caixa de reliquiari

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1095
CRONOLOGIA
?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
Tapa de caixa de reliquiari
MIDES
ALÇADA (CM)
37,5 x 35 x 3
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
37,5 x 35 x 3
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Esculpit
MATERIALS UTILITZATS
Fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Talla
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peça de fusta curvada i de forma de creu grega. El seu ús era el de coberta de la caixa de pedra on es guarda l'urna reliquiari de l'Altar Major abans de fer-se l'actual. Es desconeix la seva cronologia, va ser retirada el 2011 amb la remodelació del presbiteri, fent-se una de nova per complir la mateixa funció.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Urna de pedra per les relíquies de l'altar major.
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Pateix desgast a les vores.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS