Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa altar portàtil

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1328
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Tapa altar portàtil
MIDES
ALÇADA (CM)
35x30x3
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
35x30x3
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
polit
MATERIALS UTILITZATS
marbre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tapa altar portàtil. Presenta reconditori
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS