Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre del Bisbe Pere de Rocabertí (+1324)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
294
CRONOLOGIA
primera meitat del s.XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, esculpit, policromat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Retrat i grup de figures humanes
DESCRIPCIÓ
En un arcosoli policromat, situat a la banda dreta de la capella hi ha el sepulcre del bisbe Pere de Rocabertí amb l'estàtua jacent del personatge vestit amb ornaments pontificals, bàcul i mitra. Als peus del bisbe s’asseuen tres gossos d’un realisme sorprenent, amb les orelles aixecades, que simbolitzen la fidelitat. A la cara visible del sepulcre hi ha l'epitafi del difunt i, a cada cap, un grup de tres ploraneres i l'escut del difunt. La inscripció, en bon estat de conservació, resumida diu: "Ací jau el senyor bisbe Pere de Rocabertí, preclar en mèrits, pare dels pobres, Home pietós, lloable per la vida, gloriós, dolç i amable, nascut vescomte, tot ell fou dadivós i mai onerós per als seus súbdits". Després d'enumerar les qualitats, descriu les obres: "Regí l'església amb generositat, erigí la pulcra cúria del palau, protegí molt activament els drets de l'esglèsia, va defensar magnànimament el castell de Sant Sadurní i va construir la torre del molí a l'estil Constantí, va governar sis anys, concedí privilegis, fundà universitats i construí el temple de Marta. Morí el primer de gener de 1324". Acaba amb una reflexió moral: "Tu, que contemples aquest túmul, menysprea les coses mortals puix que en una morada semblant es tancarà tothom". L’escut mostra en camper de guies, tres pals d'or carregats de tres rocs de gules.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Epitafi
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut dels Rocabertí
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
dues
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella del Sagrat Cor de Jesús", Informe, Diari de Girona, 25 de novembre de 1987. -MARQUÈS, J. "La capella del Sagrat Cor de Jesús (II)", Informe, Diari de Girona, 10 de desembre de 1987. -NADAL, J. et al. La Catedral de Girona. Una interpretació. Ajuntament de Girona i Lunwerg editores: Barcelona, 2002. p. 152-153. -ACG. AC, Vol. 106, Full 103. [30 gener 1929]
NOTES I OBSERVACIONS
1929. Reproducció en guix. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.