Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre de Bernat de Vilamarí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
298
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Retrat
DESCRIPCIÓ
A la paret lateral de la dreta de la capella hi ha la sepultura del bisbe Bernat de Vilamarí, inscrita dins un nínxol sense decoració, consistent en una caixa de pedra sobre la qual hi ha l’estàtua jacent amb la mitra i amb les mans creuades reposades sobre la zona del tronc del difunt aguantant el bàcul. A la cara visible del sepulcre hi ha l'epitafi on es diu que morí el 30 de gener de 1311.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Epitafi. Part de la inscripció és il·legible
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
dues
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 27 -MARQUÈS, J. "La capella de Tots Sants", Informe, Diari de Girona, 13 de desembre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.