Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Salvador d’Horta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
238
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
250
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
250
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Curació de malalts per sant Salvador d'Horta. A la part central es veu un religiós franciscà i una dona que li ofereix un nen al qual el sant li posa una creu sobre el cap; al seu voltant, quatre personatges admiren l'escena. Les figures es troben en el que es podria interpretar com una petita plaça envoltada per edificis. En un primer terme un personatge mig incorporat s’adreça al sant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella de sant Josep (II)", Informe, Diari de Girona, 12 d'abril de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.