Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant dominic agenollat (Potser Sant Dalmau Moner)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
301
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
228
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
228
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
190 x 123 cm (pintura) i 228 x 160 cm (amb marc)
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació d'un membre de l’ordre dels dominics, amb l’hàbit de dominic, túnica blanca i mantell negre. El sant està agenollat en un segon nivell del terra superat per un esglaó de vora arrodonida; porta un rosari penjant del braç dret. Es troba davant d'un altar cobert per un mantell de color vermell intens, a sobre del qual hi ha un llibre obert i dos lliris sota d’aquest; sota l’altar sobresurt entre els plecs del mantell una calavera. El sant està en plena contemplació d’un àngel portant un filacteri descendint de la part superior dreta de la composició. En la part superior esquerra de la composició un àngel–nen sembla aguantar el cortinatge de color vermell, deixant entreveure un fons de cel blau amb un arbust darrere al balcó.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Va rebre un tractament al CRBMC del 5 d'agost de 2012 al 15 de desembre de 2013 (Veure projecte de restauració amb registre d'obra 10761). Retornat el dimarts 30 d'abril de 2013.
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella del sepulcre d'Anglesola", Informe, Diari de Girona, 30 de desembre de 1987
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.