Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sacra d’argent (gran)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
36
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de documentació
NOM DE L'OBJECTE
sacra
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
44
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
clavat, fosa, calat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, vellut, plata, paper, tinta, vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Sobre fusta recoberta de vellut vermell, sacra de paper amb tinta negre i vermella. Marc de (plata), calat amb motius vegetals i querubius als angles. El títol de la sacra és "SACRUM CONVIUM " i conté les parts invariables de la mussa d' abans del Concili Vatica II, separades en 3 columnes. A la part superior de la columna central hi ha un rectangle amb una creu pintada en negre i vermell, amb flors vermelles als angles.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS