Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule dels Sants Doctors

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
303
CRONOLOGIA
1568-1607
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures bíbliques i hagiogràfiques, escena bíblica.
DESCRIPCIÓ
Retaule d’arquitectura renaixentista i de quatre cossos, on es figuren les imatges dels doctors de l'Església inserits en arcs de mig punt i separats per columnes de fust estriat i ordre pseudocorinti, aguantant l’entaulament que separa cada pis, coronats per sant Miquel, que ocupa la fornícula més alta del retaule, i presidits per un Calvari format de tres figures exemptes: la Verge, Crist crucificat i St. Joan Evangelista. Al rengle inferior es representa els quatre evangelistes, com es descobreix pels símbols que tenen als peus, dos a cada costat de la fornícula central, la qual és apetxinada i no té imatge que l’ocupi: a l’esquerra veiem St. Marc, amb un lleó als peus i un llibre a la mà dreta; i St. Joan, amb una àliga i sostenint un calze amb una serp amb la mà esquerra i la dreta sobre el pit. A la dreta veiem Sant Lluc, una figura barbada amb un llibre a la mà esquerra i una roca als peus; Sant Mateu, amb un nen, representat a mode de putti, a la seva dreta. Totes les altres imatges del retaule representen els Doctors de l'Església excepte la de sant Miquel. Al segon pis trobem cinc figures en relleu: sant amb una maqueta de l’església a la mà esquerra i la mà dreta alçada mostrant la palma de la mà; sat amb la mà dreta sobre el pit i a l’esquerra un llibre; al centre hi ha la figura d’un bisbe, amb la mitra, la bara a la mà dreta i un llibre; figura de bisbe alçant la vista cap a la dreta, aguantant la maqeta de l’església amb les dues mans i el bàcul al costat; sant mirant cap a l’esquerra, amb un llibre a la mà dreta i un capell de color vermell al darrera. Al tercer pis trobem dues escltures exemptes als laterals i tres figures en relleu en els plafons centrals; totes elles porten la bara amb la creu. La figura exempta de la dreta duu un llibre a la mà dreta. El bancal té un fris partit per les portes laterals i quatre plafons. Els dos plafons exteriors amb un rostre femení amb vel; els dos plafons interiors amb l'escut dels Agullana: un escut amb camper atzur carregat de tres agulles i timbre güella coronat amb elm de tres plomes d’or.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Merla (escultor), Pere Martínez (pintura i daurat).
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Miquel d'Agullana
DATA D'INGRÉS
1607
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la policromia d'algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella dels Doctors (II)", Informe, Diairi de Girona, 20 de gener de 1988 -PALOL, P. de. Gerona Monumental. Madrid, 1955, p. 82. -SANTAMARIA, D. “El retaule dels doctors de l'Església de la Seu de Girona. Estudi documental i estilístic”, dins d’Annals, vol. 32, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1993, p. 115-129.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.