Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de Nostra Senyora de Gràcia i de Bellull

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1015
CRONOLOGIA
s. XVII-XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
320 x 276 cm / tela: 116 x 59 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
daurat, policromat, oli, tremp
MATERIALS UTILITZATS
fusta, tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
El conjunt del retaule està compost per 10 parts: l'àtic, el carrer central que emmarca la pintura sobre tela central, els quatre carrers laterals i dos superiors, la base del carrer central, la taula d'altar i els dos graons decoratius. Retaule de fusta daurada, amb algun element policromat. Bàsicament decorat amb elements geomètrics i vegetals formant mitjos relleus. La pintura central representa la imatge d'una Mare de Déu asseguda en un tron celestial. Sosté l'infant assegut a la falda. El Nen duu a la mà una petita creu. L'escena s'emmarca dins un fons de núvols, d'on apareix una clariana entorn la llum emergent de la corona daurada de la Mare de Déu. És una corona daurada amb 8 estels i raigos emergents. Les dues figures vesteixen riques vestidures, la Verge amb duu túnica de tonalitats clares, amb vel blanca i capa blava decorada amb estels daurats, i contornejada amb una vora daurada i decorada amb pedres precioses. El Nen, vesteix una túnica més austera, de tonalitat càlida. Amdós van descalços. En la part inferior de la tela hi ha una franja marró, on es pot llegir: "A....Ntra. Sra. Bell-Ull". El conjunt de la tela està adaptada dins el carrer central del retaule, i contornejada per unes motllures de fusta, de les quals, les verticals, no estan daurades sinó que són de fusta vista. No se'n sap la procedència ni la datació tot i que es sospita que podrien pertànyer a la restauració de 1962. En el carrer central apareixen en forma de baix-mig relleu 12 símbols de les lletanies marianes, contornejant la imatge de la Mare de Déu. Es complementen, amb 4 relleus més: a dalt de d'esquerra a dreta, la Lluna, un angelet i el sol; a baix, al mig, un segon angelet. La resta de decoracións són una segona franja de motllures que emmarquen per la part exterior del conjunt de lletanies, decorades amb formes geomètriques i florals repetitives, d'estil classicitzant. Tot plegat per dues mènsules a la part superior d'on arranquen dues franges llargues i quasi planeres que uneixen aquesta peça amb els carrers laterals. Els dos carrers laterals estan compostos per dues peces cadascun (inferior i superior), formant tres seccions verticals, de tal manera que la central pren forma de pilastra. Tot decorat amb motius vegetals i de mig i alt relleu. La decoració de l'altar s'enllaça amb la dels carrers laterals tant per les formes com pels elements decoratius. Tot el retaule està daurat, a excepció dels angelets de la peça central (pintura a l'oli), i els marbrejats de la taula d'altar (decorats al tremp).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Inscripció a la part d'abaix de la tela: "A....Ntra. Sra. Bell-Ull" (entre la primera lletra i el nom s'insinua alguna altra lletra que no es llegeix bé)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
- El retaule fou reformat i daurat de nou a cura del canonge Josep Viver entorn el 1669. -1962, restauració dirigida pel Sr. Joan Ainaud -1980, restaurat per Mercè Ferrer, sota la direcció del Sr. Xarrié -2006-2007, resturat per Marina Garcia Tubert
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Tríptics editats pel Capítol de la Catedral en motiu de l'Aplec de la Mare de Déu de Gràcia i Bellull, (1983-1987) - Marquès,J., "La capella del Bellull", Diari de Girona, 30 de març de 1988, p. 1998 - Rodríguez, A., Maria i els Santuaris del Bisbat de Girona, Bisbat de Girona, Girona, 1998. - Garcia Tubert, M., "Informe tècnic de restauració-conservació Retaule de Nostra Senyora de Gràcia i Bellull", 2007
NOTES I OBSERVACIONS
MARQUÈS (Diari de Girona, 30,03,1988): "L'any 1532, es treu d'aquesta capella la imatge de la Mare de Déu de Beull i col·locada a la nova capella que el bisbe Guillem de Boil féu construir en l'antic refectori dels canonges. Això causacert descontentament entre el capítol i el poble, i ja el novembre de 1531 hom tranquilitzar l'oposició dient qeu a la capella i hi hauria una altra imatge de la Mare de Déu(Resol. cap. tom 7, foli 106 i 107). (...) El retaule fou reformat i daurat a cura del canonge Josep Viver entorn el 1669, pel qual motiu en morir l'any 1675, aquell fou sepultat en el paviment davant la capella. Sembla que dit retaule fou renovat per acord de l'onze de setembre de l'any 1756 puix hom destinà 400 lliures per fer retaule de la capella del claustre (tom, 60, foli 192). Hom aprofità unes franges verticals contenen relleus d'estil rococó, que deuen correspondre a la darrera reforma, en la qual fou col·locada una tela pintada amb la imatge de la Mare de Déu amb l'infant Jesús (...)"