Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de la Capella de Tots Sants

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
297
CRONOLOGIA
1600-1709
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, daurat, policromat, pintura a l'oli
MATERIALS UTILITZATS
fusta, tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
El retaule que adorna la capella de Tots Sants fou construït per generositat del canonge Baldriri Galí, que el 24 de setembre de 1594 obtingué el consentiment del capítol per fer-hi la seva sepultura i adornar la capella (Resol. Cap. Tom 14 folis 172-173). (..) El retaule consta d'un sòcol on està gravat l'escut del mecenes consistent en un gall. Sobre els graons de la credència hi ha un gran quadre que ocupa el centre del retaule, on en pintura es representa Crist ressuscitat i al darrera la multitud dels sants de la Glòria. Els muntants del retaule contenen una sèrie de figures simbòliques molt pròpies del primer Renaixement artístic a Espanya. Un frontó partit acaba l'estructura del retaule. Els muntants del quadre central contenen unes columnes, el terç inferior de les quals apareix ornat amb grotescos i en la resta són estriades. El retaule major es va construir el 1600, i fou completat el 1709.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del canonge Baldiri Galí en el sòcol.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J., "La capella de Tots Sants", Informe, Diari de Girona, 13 de desembre de 1987 -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 27
NOTES I OBSERVACIONS