Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Reliquiari de la Vera Creu d’argent daurat i esmalts

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
98
CRONOLOGIA
s. XIV (ca. 1350)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
reliquiari
MIDES
ALÇADA (CM)
60
LLARGADA (CM)
22
AMPLADA (CM)
60
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
daurat, cisellat, burinat, fosa, esmalts
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vera Creu acreditada de l'argenteria gironina, té marca de l'obrador dins el típic trifoli (GE/RONA), tot i que per la disposició de les plaques esmaltades de l'eix vertical del peu s'escau relacionar amb les obres del mestre valencià Pere Bernés. Es per tant, una obra plenament relacionada amb les creus d'esmalts i amb les parts del retaule de l'altar major que va realitzar el mestre Pere Bernés. Dues figures, la de sant Joan i la Dolorosa custodien la creu, on hi ha col·locada la relíquia dins una teca, escenificant l'episodi del Calvari. Al peu hi ha esmaltats els evengelistes. Reposa sobre un peu escaient per a la col·locació damunt la mesa d'altar. És un peu pla i sostingut per quatre lleonets, que té forma quadrifoliada inscrita en un quadat i presenta una rica ornamentació d'esmalts transparents.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Punxó: GE/RONA
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Caldria netejar i consolidar.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Ha perdut bona part dels esmalts.
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 39 -DALMASES, N. i ANTONIO PITARCH J., L'art gòtic s. XIV-XV, Història de l'Art Català, vol III, Ed. 62, p. 296 -Millenium. Història i art de l'Església Catalana. Barcelona, 1989. p. 299
NOTES I OBSERVACIONS
Utilitzada per la celebració de l'Exaltació de la Vera Creu i la benedicció del terme durant la missa conventual (14 de setembre).