Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Plafó de monument funerari?

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1165
CRONOLOGIA
Segle XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit amb rígid
NOM DE L'OBJECTE
Plafó de monument funerari?
MIDES
ALÇADA (CM)
40x51
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
40x51
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit i rígid
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Plafó on es broda una sanefa zigazaga daurada i vermella que envolta un cartutx de bonet i sis borles per costat de color daurat. El fons daurat i la representació central fan pensar en un context funerari: un monument central es decora amb el presbiteri de la catedral (arquitectura i orfebreria), apareixen diversos elements com una estola negre, calze i patena, barret, mitra al terra, corona i palma, una arquitectura no definible, etc. Aquest plafó es diferencia dels altres tres per tenir l'arquitectura i la corona amb plama als costats oposats.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS