Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pintura de la Mare de Déu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2462
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
Pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
125x96x10
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
125x96x10
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
A l’oli
MATERIALS UTILITZATS
fusta, tela, pigments
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Mare de Déu pregant i mirant cap al cel. Porta una túnica blanca i un mantell blau a sobre. Porta els cabells ondulats i deixats anar. Té el ulls blaus. A darrera el seu cap hi ha un nimbus de llum.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
molt dolent, taques humitat, cops, etc. s’aconsella restauració
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS