Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pilastra a capella

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1536
CRONOLOGIA
Primera meitat s.XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Element arquitectònic
NOM DE L'OBJECTE
Pilastra
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Cisellat
MATERIALS UTILITZATS
Pedra calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tipologia a. Pilastra composada per prismes geomètrics octogonals i parts circulars.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Jaume Faveran?
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Forma part de l'estructura de l'edifici.
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
No
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Cap
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Projecte de documentació de David Moreno Garcia.