Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pica Baptismal

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
229
CRONOLOGIA
1535-1560
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
pica baptismal
MIDES
ALÇADA (CM)
156
LLARGADA (CM)
186
AMPLADA (CM)
156
DIÀMETRE (CM)
541 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit
MATERIALS UTILITZATS
pedra de Girona
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures bíbliques
DESCRIPCIÓ
És una gran copa de pedra d’ornamentació “a la romana” i estructura classicista, amb dotze cares separades per columnes i amb un peu robust. A cada cara hi ha una fornícula rematada per una petxina dins d’arcs renaixentistes i pilastres amb decoració vegetal. Cadascuna de les 12 fornícules conté la figura d’un apòstol, tots ells vestits amb túnica i amb un llibre en una mà. Un fris finíssim recorre totes les cares de la pila, que està treballada en un sol bloc de pedra. El peu és circular, magníficament treballat amb motllures de decoració vegetal i dividit en dues parts per una escultura anular. La pica està col·locada en un clot circular en el sòl de la capella, de manera que es veuen les motllures del peu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Guiu (Joan) de Belljoc, Joan Roig, Rafael Coll
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
dues
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-CALZADA, J. Catedral de Gerona. Barcelona: Ed. Escudo de Oro, 1979, p. 39-42 -FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 24 -GARRIGA. J. Història de l’Art Català, vol. IV. L’època del Ranaixement s.XVI. Edicions 62. p.116. -MARQUÈS, J. "El batptisteri de Girona", Informe, Diari de Girona, 1 de febrer de 1987. PALOL, P. DE. Gerona Monumental, Madrid, 1955 -ACG. AC, Vol. 107, Full 24. [10 novembre 1930]
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.