Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pendó dels Canonges

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1025
CRONOLOGIA
1724
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
pendó o penó
MIDES
ALÇADA (CM)
350 x 284 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
350 x 284 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
pintura (oli?) / daurat
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pendó o penó retrobat recentment i atribuïda a Antoni Viladomat. Aquesta obra esplèndida es conserva a l'Arxiu Capitular de la Catedral, i segons es pot documentar, va ser encarregada el 1724 pel canonge Josep Çanou, que pagà per ella 233 lliures barceloneses.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Veure informe servei de restauració
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
F. Miralpeix, X. Solà. "L'art barroc". Quaderns de la Revista de Girona. Nº 155. Diputació de Girona, Obra social "La Caixa", març 2011.
NOTES I OBSERVACIONS