Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pectoral d’argent del cardenal Narcís Jubany

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
46
CRONOLOGIA
1975
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
pectoral
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
9
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, clavat, repussat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Creu amb quatre escenes de figures repussades. Darrera hi ha inscripció: "Instauración Diacono España 1978".
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
sí (veure descripció)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS