Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Patena amb peu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
989
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
patena amb peu
MIDES
ALÇADA (CM)
9 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
9 cm
DIÀMETRE (CM)
15,5 x 5,5 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
plata, banús
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Patena lleugerament exvasada i totalment llisa. Té un peu de banús de color fosc, quasi negre. No té decoració.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
A sota el peu té punxó : "PRSUNYER + exàgon + 93 B + un estel de 5 puntes.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Té placa octogonal de cares còncaves amb l'escut de Barcelona i la llegenda: "Argenteria Soler BCN".
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Barcelona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS