Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Part d’hàbit coral de canonge d’hivern

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1222
CRONOLOGIA
Segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Part d’hàbit coral
MIDES
ALÇADA (CM)
74x56
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
74x56
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Part superior de cobertura d'hàbit coral, amb tela negre i tela de pell grisa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS